ЧОРНИЙ СПИСОК: 44 офіцера запасу Пологівщини ухиляються від призову на військову службу

Опубліковано в 21:20 Актуально, Важливі, Новини, У Пологах, У районі    2 177
Незважаючи на присягу, дану українському народові, в даний час на обліку в Пологівському РВК перебуває 44 офіцера запасу, які ухиляються від призову на військову службу та військового обліку, а саме:

з/п

ПІБ Рік народження Місце реєстрації
1. Баглюк О. В. 1985 с.К.Роздори
2. Біла К. А. 1985 м.Пологи
3. Білай В. О. 1986 м.Пологи
4. Білий О. П. 1979 м.Пологи
5. Войтов С. Г. 1986 с.Шевченкове
6. Галка М. С. 1984 с.Тарасівка
7. Діхтяр О. А. 1981 с.Басань
8. Дерев’янко О. О. 1987 м.Пологи
9. Дмитрюк Д. О. 1994 с.Балочки
10. Іванец О. Б. 1979 м.Пологи
11. Карпій О. М. 1980 м.Пологи
12. Касперович Я. О. 1981 м.Пологи
13. Костенко А. В. 1982 с.Воскресенка
14. Косьмина С. Г. 1989 м.Пологи
15. Косьмина О. Г. 1990 м.Пологи
16. Кривошеєнко Д. В. 1985 м.Пологи
17. Левченков Д. В. 1986 м.Пологи
18. Литвиненко С. О. 1988 м.Пологи
19. Лубенець М. М. 1984 с.Воскресенка
20. Максименко С. С. 1988 м.Пологи
21. Масич С. П. 1983 м.Пологи
22. Матвієнко С. В. 1979 м.Пологи
23. Мацюк О.В. 1992 м.Пологи
24. Містюк О. С. 1984 м.Пологи
25. Морозова Т. А. 1986 с.К.Роздори
26. Олійник В. Ю. 1990 с.Федорівка
27. Олійник О. Ю. 1995 с.Федорівка
28. Плетінь О. І. 1975 с.Пологи
29. Посовітнюк С. О. 1986 м.Пологи
30. Преображенський А. А. 1992 м.Пологи
31. Сидорашко М. В. 1986 с.Семенівка
32. Сніжко А. І. 1992 м.Пологи
33. Сур О. О. 1990 м.Пологи
34. Торшин Є. О. 1991 м.Пологи
35. Тоцький В. В. 1990 м.Пологи
36. Тоцька Ю. С. 1985 м.Пологи
37. Хмарський В. С. 1978 м.Пологи
38. Цибульський А. С. 1993 м.Пологи
39. Чижов І. О. 1981 м.Пологи
40. Чуприна О. О. 1988 с.Воскресенка
41. Шевченко Я. І. 1991 м.Пологи
42. Шмиголь В. В. 1984 м.Пологи
43. Щербаков А. В. 1984 м.Пологи
44. Яковицький О. В. 1983 м.Пологи
Матеріали щодо їх розшуку та доставки у військовий комісаріат передані до органів Національної поліції.
За ухилення від військового обліку та призову на військову службу законодавством України передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

На виконання розпорядження військового комісара Запорізького обласного військового комісаріату щодо виконання завдань з призову на військову службу за призовом осіб офіцерського складу Пологівський районний військовий комісаріат інформує:

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» Пологівський районний військовий комісаріат проводить призов на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

На службу за призовом осіб офіцерського складу призиваються офіцери запасу віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, закінчили військові кафедри, мають вищу освіту не нижче бакалавра і яким присвоєно первинне офіцерське звання.
Строк військової служби за призовом для осіб офіцерського складу становить 18 місяців.
Офіцери військової служби за призовом проходитимуть службу поза межами зони проведення бойових дій в пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів.
Під час призову офіцерів запасу з числа випускників військових кафедр українських ВНЗ, який здійснюватиметься за наказом Міністра оборони України, громадяни чоловічої та жіночої статі можуть залучатися до служби на рівних умовах.
Відстрочка від призову на військову службу офіцерів надається особам виключно за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату на підставах, визначених статтею 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», а саме:
за сімейними обставинами, за станом здоров’я, для здобуття освіти, для продовження професійної діяльності.
Відстрочка від призову на військову службу офіцерам запасу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:
вагітну дружину, дружину-інваліда, двох і більше дітей, дитину-інваліда;
дитину віком до 3х років або дитину старшу 3х років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;
непрацездатних батьків (чи одного з них), непрацездатних рідних або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних їх утримувати;
одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника.
Крім того, відстрочка від призову за сімейними обставинами у разі бажання може надаватися офіцерам запасу, які є особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Атестаційна комісія обласного військового комісаріату може прийняти рішення про надання офіцерам запасу відстрочки від призову за сімейними обставинами, незважаючи на небажання офіцерів запасу нею скористатися, виходячи при цьому з того, що призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства вони повинні утримувати.
Відстрочка від призову офіцерів запасу за станом здоров’я надається на підставі рішення (тимчасово непридатний до військової служби), прийнятого за результатами медичного огляду. На підставі зазначеної причини відстрочка надається на строк до 1 року. Після закінчення цього терміну офіцер запасу повторно проходить медичний огляд.
Відстрочка від призову офіцерів запасу на військову службу для здобуття освіти надається один раз за весь період навчання особам, які навчаються у:
вищих навчальних закладах з денною формою навчання (також під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня);
середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.
Крім того, право на відстрочку від призову на військову службу для здобуття освіти також мають офіцери запасу, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.
Відстрочка від призову для здобуття освіти надається один раз за період навчання, тобто:
офіцери запасу, які відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, невиконання навчального плану, порушення умов контракту, недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову незалежно від їх повторного зарахування або поновлення;
офіцери запасу, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров’я або сімейними обставинами право на надану відстрочку від призову не втрачають.
Відстрочка від призову офіцерів запасу для продовження професійної діяльності надається офіцерам запасу, які є:
педагогічними працівниками з повною вищою освітою – на весь період їх роботи за спеціальністю;
медичними працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді – на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
священнослужителями, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях – на час виконання обов’язків священнослужителя;
сільськими, селищними, міськими головами – на строк виконання ними цих повноважень;
особами, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю – на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
резервістами – на весь період служби у військовому резерві;
поліцейськими – на весь період їх служби.
Крім того, офіцерам запасу, яким оголошено підозру у вчиненні злочину або відносно яких справа розглядається судом, надається відстрочка від призову до прийняття відповідного рішення.
Офіцери запасу, яким надана відстрочка, зобов’язані щорічно до 1 жовтня подавати до військового комісаріату документи, які підтверджують право на відстрочку.
Військовий комісар Пологівського РВК, підполковник О.В. МАНЖОС

Коментарів: 5

Залишити відповідь до Егор Скасувати відповідь