ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Опубліковано в 17:12 Для бізнесменів та підприємців, Новини, У районі    354

З метою забезпечення вимог «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року №300 (зі змінами), обласна конкурсна комісія визначила Умови для розгляду заявок суб’єктів господарювання агропромислового комплексу – претендентів на отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами у 2017 році.
Оголошення про Умови проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів оприлюднено в газеті «Запорізька правда» від 17.08.2017 №33 (23768).
Конкурсна комісія розпочинає прийом заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них у день оприлюднення даного оголошення про Умови проведення конкурсу ( з 17.08.2017 року). Засідання конкурсної комісії проводяться у разі потреби. Останній день подачі документів 28 листопада 2017 року.
Документи надаються до Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 69107, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд164, кабінет 535. Довідки за тел..(061) 239-05-55

Умови проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для отримання компенсації шляхом здешевлення кредитів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.04. 2015 року № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом    здешевлення кредитів» у 2017 році

Затверджено конкурсною комісією, створеною розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11.06.2015 № 210 «Про створення конкурсної комісії з визначення суб`єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів та затвердження її складу» (зі змінами, внесеними розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06.06.2017 № 270) (протокол 1від 09 серпня 2017року).

З метою забезпечення вимог «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року № 300 (зі змінами), обласна конкурсна комісія визначає наступні Умови розгляду заявок суб’єктів господарювання агропромислового комплексу – претендентів на отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами (далі – компенсація).

1. Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу – юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам – підприємцям (далі – позичальники) за укладеними кредитними договорами:
у 2015 році – за умови, що сума відсотків за користування кредитами та розмір плати за надання інших банківських послуг, пов’язаних з укладенням кредитного договору (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги тощо), не перевищують 30 відсотків річних;
починаючи з 2016 року – за умови, що сума відсотків за користування кредитами не перевищує облікової ставки Національного банку, збільшеної на 3 відсоткових пункти на момент укладання договору. При цьому витрати з надання інших банківських послуг, пов’язаних з укладенням кредитного договору (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги тощо), не підлягають компенсації;
починаючи з 2017 року згідно з укладеними договорами.
Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами:
у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, – позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн.грн., та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби;
у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами – іншим позичальникам.

2. Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, спермопродукції, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт сільськогосподарської і зрошувальної техніки, робіт (послуг) з підготовки та обробки ґрунту, посіву, захисту рослин від хвороб і шкідників, внесення добрив та підживлення, збирання врожаю.

3. Компенсація не надається позичальникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби.
У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів припиняється надання позичальнику компенсації протягом поточного та наступного бюджетних періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримані, повертаються до державного бюджету.

4. Конкурсна комісія розпочинає прийом заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про Умови проведення конкурсу. Засідання конкурсної комісії проводяться у разі потреби.
Останній день подачі документів – 28 листопада 2017 року. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

5. Позичальники для отримання права на компенсацію подають до конкурсної комісії за адресою: м.Запоріжжя, проспект Соборний, 164 кабінет 535 (Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації) заявку за встановленою Мінагрополітики формою, затвердженою наказом від 01.07.2015 № 253 «Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» такі документи:
– копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;
– довідку про банківські реквізити позичальника;
– виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту;
– довідку – розрахунок, видану банком, про прогнозовану суму відсотків нарахованих позичальнику за користування кредитом по 31.12.2017 із визначенням суми компенсації, що відшкодовується позичальнику за рахунок бюджетних коштів;
– копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, – за останній звітний період, що передує поданню заявки;
– довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби;
– копію форми державного статистичного спостереження (№24-сг) «Стан тваринництва» за останній рік та витяг з Єдиного державного реєстру тварин про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби (станом на дату подачі документів) – для позичальників, які провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби;
– копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 2 цих Умов.

6. Пакет документів, зазначених у п.5 Умов проведення конкурсу надається до Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації разом із супроводжувальним листом. Подані документи перевіряються секретарем конкурсної комісії та реєструються в журналі обліку, форму якого затверджено наказом Мінагрополітики від 01.07.2015 № 253 «Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» в день їх надходження.

7. Конкурсна комісія визначає суму компенсації для кожного позичальника в межах встановленого річного обсягу, видає позичальнику довідку про прийняте рішення конкурсної комісії щодо надання компенсації та включає його до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами.
Форми довідки та реєстру затверджено наказом Мінагрополітики від 01.07.2015 № 253 «Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів».

8. Конкурсна комісія розглядає подані позичальниками документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.
Під час прийняття рішення щодо надання компенсації перевага надається позичальникам:
– у першу чергу – які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн. гривень;
– у другу чергу – які провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби.

9. У разі відмови в наданні компенсації позичальнику надсилається у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

10. Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени конкурсної комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

11. Позичальники, включені до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами, подають до Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом, довідку, видану банком-кредитором або обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню позичальнику за рахунок бюджетних коштів та копію платіжного доручення, засвідчену банком.

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Залишити відповідь