Пологівська громада в 10 найспроможніших громад в Україні і на 1 місці в Запорізькій області

Опубліковано в 15:02 Важливі, Новини, У Пологах, У районі, У регіоні    569

Одним із важливих питань у процесі децентралізації є рівень фінансової забезпеченості об’єднаних громад для виконання тих завдань і повноважень, якими вони наділені. Важливо розуміти, яким є фінансове становище громад, оскільки цей аспект визначальний з погляду можливостей для ефективного функціонування та перспектив розвитку громад. І, звичайно, цікаво, яке місце серед спроможних громад України і Запорізької області займає Пологівська міська об’єднана територіальна громада.

Експерти Програми «U-LEAD з Європою» і проєкту SKL International за підсумками І півріччя 2020 року провели оцінювання та сформували рейтинг ОТГ за фінансовими показниками.

Аналіз проведено у розрізі 872 ОТГ (тобто по тих, які у 2020 році мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом). Їх згруповано за критерієм чисельності населення. Пологівська ОТГ увійшла до першої групи громад з чисельністю населення понад 15 тис. осіб (всього їх 110 по країні, в Запорізькій області – 8).

Здійснено розрахунки показників місцевих бюджетів ОТГ за результатами їх виконання у січні-червні 2020 року:

Показник 1. Доходи загального фонду на 1-го мешканця розраховано як співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без урахування трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ. Тобто, у розрахунок включено лише доходи загального фонду, які мобілізуються до бюджету на відповідній території. Цей показник характеризує фінансовий потенціал ОТГ, спроможність забезпечувати громаду за рахунок ресурсів, які генеруються на її території. Пологівська громада за цим показником на 7 місці в Україні і на 2 місці по Запорізькій області.

За підсумками січня-червня 2020 року до загального фонду бюджету Пологівської ОТГ (без урахування трансфертів) надійшло 76,6 млн гривень. Доходи на одного мешканця Пологівської ОТГ склали 3184,7 гривень, що на 1254,2 гривень більше, ніж середній показник у групі ОТГ з чисельністю населення більше 15 тис. осіб (1930,5 грн) і на 892,5 грн більше, ніж середній показник по країні (2292,2 грн).

Показник 2. Видатки загального фонду на 1-го мешканця розраховано як співвідношення обсягу видатків загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ. За цим показником Пологівська громада на 6 місці серед великих громад по країні і на 5 місці по Запорізькій області.

У січні-червні 2020 року із загального фонду Пологівської ОТГ було проведено видатків на суму 102,4 млн гривень (з урахуванням коштів, які надійшли у вигляді трансфертів та субвенцій з бюджетів різних рівнів). Видатки на одного мешканця склали 4061,1 грн, що на 831,2 грн більше, ніж середній показник у групі (3229,9 грн). Середній обсяг видатків по всіх 872 ОТГ із розрахунку на одного мешканця склав 3408,7 грн.

Показник 3. Видатки на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця визначено як співвідношення обсягу видатків на утримання апарату управління, проведених за рахунок коштів загального фонду, до кількості мешканців відповідної ОТГ. Тобто, показник вказує на те, якою є «вартість» одного працівника управлінського апарату ОТГ для кожного жителя громади (у річному вимірі).

Загалом по 110 ОТГ, які увійшли до 1 групи, середній рівень видатків на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця становить 385,0 грн, по всій країні – 503,4 грн. У Пологівській ОТГ цей показник складає 508,6 грн (99 місце у рейтингу по Україні і 16 місце по Запорізькій області).

Показник 4. Рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової/реверсної дотації у доходах загального фонду) розраховано як співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету ОТГ з урахуванням базової чи реверсної дотацій, але без урахування субвенцій з державного бюджету.

У Групі 1 найвищий рівень дотаційності становить 54,7%, крім цього ще у 2 ОТГ він перевищує 50%. Це означає, що є громади, яким не вистачає власних коштів, вони отримують дотації від держави.

За цим показником Пологівська ОТГ має рівень дотаційності -6,4% (9 місце у рейтингу по Україні і 2 місце по Запорізькій області). Громада не отримує базову дотацію, а навпаки повертає в державний бюджет реверсну дотацію (9,8 млн грн).

Показник 5. Співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами ОТГ визначено як співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду (без урахування трансфертів з державного бюджету).

В середньому, по всіх 872 ОТГ, середній рівень видатків на утримання апарату управління становить 19,7%, у групі, до якої належить Пологівська ОТГ, – 19,9%. Цей показник у Пологівській громаді нижчий – 16% (25 місце у рейтингу по Україні і 2 місце по Запорізькій області).

Показник 6. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду визначено як відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів.

Протягом січня-червня 2020 року із загального фонду Пологівської ОТГ було проведено видатків на фінансування заробітної плати з нарахуваннями на суму 66,7 млн грн.

Середній показник питомої ваги заробітної плати у видатках загального фонду у групі, до якої належить наша громада, становить 79,6%. У Пологівській ОТГ цей показник становить 68,3% (9 місце по Україні і 4 місце по Запорізькій області).

Показник 7. Питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків визначено як співвідношення капітальних видатків до сумарного обсягу видатків загального та спеціального фонду відповідного бюджету відповідної ОТГ. Обсяги капітальних видатків відображають спроможність ОТГ забезпечувати соціально-економічний розвиток, можливості для реалізації проєктів інфраструктурного розвитку, створення матеріальних активів або отримання відповідного соціального ефекту.

За січень-червень по всіх 872 ОТГ середній рівень капітальних видатків становить 9,6%, а в групі 1 – 7,0%. У Пологівській ОТГ цей показник 8,2% (29 місце у рейтингу по Україні і 8 місце по Запорізькій області).

Показники виконання місцевого бюджету відображають загальний соціально-економічний стан території та її потенціал до сталого розвитку. Ці показники були б значно кращими, якби не ситуація з COVID-19, через що в березні-травні громада недоотримала податків на 4,5 млн грн. Проте, проведений аналіз свідчить про наявність достатніх ресурсів у місцевому бюджеті для успішного функціонування Пологівської ОТГ.

Рейтингову таблицю громад з чисельністю населення понад 15 тис. осіб дивіться у вкладеннях.

Детальну інформацію читайте за посиланням.

Група_1.pdf

Джерело: офіційний сайт Пологівської міськради

Залишити відповідь