«ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЕЗ» ПЛАНУЄ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИДОБУВАННЯМ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Опубліковано в 18:17 Важливі, Новини, У Пологах, У районі    657

Доводимо до відома, що  ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» планує здійснення діяльності  з видобуванням корисних копалин (підземних прісних вод) на ділянці Пологівського родовища водозабором ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» для господарсько-питного водопостачання та виробничих потреб підприємства.

Відповідно до статті  4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», до  прийняття рішення про впровадження планової діяльності, суб’єкт господарювання доводить до відома населення  Повідомлення  про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілляю

Планована діяльність, її характеристика – видобування корисних копалин (підземних прісних вод) на ділянці Пологівського родовища водозабором ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» для господарсько-питного водопостачання та виробничих потреб підприємства.

Планована діяльність обґрунтована детальною розвідкою підземних вод для господарсько-питного водопостачання м. Пологи з підрахунком запасів підземних вод Пологівського родовища. Відповідно протоколу № 222 від 28 липня 1994 р. Державної комісії України по запасах корисних копалин затверджені експлуатаційні запаси підземних вод Пологівського діючого водозабору по категоріям А + В + С1 у кількості 8,3 м3/добу (А – 4,9; В – 2,7; С1 – 0,7).

Видобуток підземних вод на ділянці водозабору ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» здійснюється з водоносного комплексу верхньокрейдяних і бучацьких відкладів експлуатаційними свердловинами №1, 2, 3, 5, 6.

Інших технічних альтернатив впровадження планованої діяльності не передбачається. Підземні води Пологівського родовища на теперішній час є єдиним джерелом централізованого господарсько-питного водопостачання в межах м. Пологи.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Планованою діяльністю є видобуток підземних прісних вод свердловинами, які належать ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод». Оцінка впливу планованої діяльності на довкілля надається нижче у стислому виді за структурою, прийнятою у нормативних документах.

Клімат і мікрокліматПланована діяльність характеризується відсутністю виділення газів, теплоти та вологи. Вплив відсутній.

Повітряне середовище. При видобутку підземних вод використовуються електричні занурені насоси типу ЕЦВ, робота яких не супроводжується викидами будь-яких речовин в атмосферу.  Вплив планованої діяльності на повітряне середовище відсутній.

Водне середовищеПідземні води на ділянці причетні до водоносного комплексу верхньокрейдяних і бучацьких відкладів. Видобуток підземних вод (експлуатація водозабору) вплине тільки на гідрогеологічний стан  водоносного комплексу. Раціональне використання підземних вод цільового водоносного комплексу, охорони його від виснаження і забруднення, визначення забезпеченості експлуатаційних запасів підземних вод відновлювальними джерелами формування обґрунтоване гідрогеологічними дослідженнями при детальній розвідці Пологівського родовища на ділянці водозабору підприємства.

При експлуатації водозабору можуть виникнути витоки з водонесучих комунікацій. Води витоків – прісні підземні води, фільтруючись будуть надходити до першого від поверхні водоносного горизонту – ґрунтових вод в елювіальних і еолово-делювіальних відкладах четвертинного віку, які за якісними властивостями не відповідають вимогам «вода питна».

Також можливе зниження рівня в свердловинах відомчих водозаборів, які межують з водозабором підприємства.

Підземні води, причетні до бучацьких та верхньокрейдяних відкладів в межах Пологівського родовища, в т.ч. і на ділянці водозабору підприємства, є природно захищеними від вертикальної фільтрації забруднюючих речовин з поверхні землі.

Геологічне середовище. Вплив на геологічне середовище вже відбувся у вигляді порушення природного стану порід при бурінні свердловин. Вплив незначний, дуже локалізований, обмежується діаметрами буріння, що складали максимально від 346 до 595 мм. Всі вимоги щодо облаштування водозабірних свердловин виконані.

Негативні ендогенні процеси в регіоні не спостерігаються. Негативні екзогенні процеси (підтоплення,просідання лесових ґрунтів) можливі при виникненні витоків з водонесучих комунікацій.

Ґрунти. Вплив планованої діяльності на стан ґрунтів відсутній. Вплив на ґрунти був здійснений раніше в період будівництва водозабору і водонесучих комунікацій. 

Флора і фауна. Вплив відсутній. На ділянках розташування свердловин та навколо них відсутня багаторічна рослинність, землі навколо використовуються як пасовища та лани. Враховуючи, що район характеризується відсутністю природних ландшафтів, тваринний світ представлений видами,які   пристосувалися до життя на площах антропогенного впливу.

Заповідні об’єкти. Вплив планованої діяльності на заповідні об’єкти відсутній. Найближчі заказники місцевого значення «Цілина ділянка» і «Велика кам’яна скеля біля р. Суха Конка» знаходяться на відстані близько 18,0 км на південний схід.

Навколишнє соціальне середовище (населення). Вплив планованої діяльності позитивний.

Забезпечення підприємства підземною прісною водою значно поліпшують соціальні умови життєдіяльності виробничого персоналу та дозволяють випускати якісну харчову продукцію.

Навколишнє техногенне середовище. Можливий вплив планованої діяльності по видобутку підземних вод на зниження рівня в свердловинах відомчих водозаборів, які межують з водозабором підприємства.

Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації, поштова адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72а; е-mail: zdn@zdn.gov.ua, тел./факс (061)224-70-28 та (061)233-31-64, Контактна особа: Бєляєва Оксана Вікторівна.

Інформується на сайті Пологівської РДА

Залишити відповідь