Пологівський райвіськкомат інформує про подання документів на виплату грошової компенсації

Опубліковано в 10:18 Актуально, Важливі, Новини, У Пологах, У районі, У регіоні    410
ІНСТРУКЦІЯ
щодо порядку організації роботи та подання документів
на виплату грошової компенсації військовослужбовцям
за піднайом (найом) ними жилих приміщень
Порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом (найом) ними жилих приміщень та подання документів здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 «Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил за піднайом (найом) ними жилих приміщень» зі змінами, наказу Міністра оборони України від 31.07.2018 №380.
Грошова компенсація за піднайом (найом) жилого приміщення (далі – грошова компенсація) виплачується:
військовослужбовцям, якщо вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби, не отримали за рахунок держави грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення та наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площа якого відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством, або забезпечення службовим житлом, житловим приміщенням для постійного проживання, або проживання військовослужбовця у спеціально пристосованій казармі чи гуртожитку, в населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця її проходження
Грошова компенсація військовослужбовцям, виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) у розмірах, що не перевищують:
станом на 01.01.2019 року
у Запоріжжі – 2550,00 грн., на місяць;
у Запорізької області – 1700,00 грн., на місяць.
При цьому військовослужбовцям за наявності у них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 рази.
Грошова компенсація виплачується, починаючи з дня реєстрації поданого у встановленому порядку рапорту військовослужбовця на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла.
Для отримання грошової компенсації та визначення її розміру військовослужбовець разом з рапортом подає командиру військової установи такі документи:
– копії паспортів військовослужбовця і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов; (всі сторінки паспорта);

– копії облікової картки фізичної особи – платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають із ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
– інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухоме майно;
– Ф-3;
– копію завіреної підписом керівника (командира) військової установи (частини) та печаткою військової установи (частини) довідки (додаток 4 до цієї Інструкції) про отримання (неотримання, здачу) жилого приміщення військовослужбовцем з попереднього місця проходження військової служби, виданої КЕВ (КЕЧ) району (для осіб офіцерського складу);
– копію свідоцтва про шлюб (за наявності);
– копію свідоцтва про народження дитини (за наявності).
– довідку про склад сім’ї ;
– довідку про перевірку житлових умов.
На кожного військовослужбовця за місцем виплати йому грошової компенсації оформлюється облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення, яка обліковується в журналі обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла. Облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення зберігається у фінансовому органі військової установи протягом трьох років після припинення виплати військовослужбовцю зазначеної компенсації. Облікова картка ведеться в електронному вигляді на протязі поточного року. Облікова картка друкується наприкінці поточного року після внесення облікових даних за рік або за вимогою особи, яка проводить перевірку.
Журнал обліку осіб заводиться щорічно, вносяться записи на підставі поданих документів. Журнал обліку осіб зберігається у фінансовому органі військової установи протягом трьох років після його закінчення.
У зв’язку з можливістю різноманітного тлумачення вимог чинного законодавства, щодо порядку проведення виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення, щорічно призначати комісію стосовно перевірки і розгляду документів для виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення та визначення її розміру.
Облік та відпрацювання документів, під час першого оформлення виплат, проводити за наступним порядком:
1. Подання рапорту військовослужбовця з додатками відповідальному виконавцю відділу фінансового забезпечення.
2. Перевірка та подання документів на засіданні комісії та відпрацювання протоколу розгляду документів комісією.
3. Накладення візи керівника та реєстрація документів.
4. Відпрацювання акта, щодо нарахування грошової компенсації відповідальним виконавцем відділу фінансового забезпечення.
5. Надання акту щодо нарахування грошової компенсації до відділу персоналу щомісячно до 20 числа для відпрацювання проекту наказу військового комісара Запорізького ОВК «Про виплату грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом (найом) ними жилих приміщень».
6. Надання витягу з наказу по виплаті грошової компенсації відповідальному виконавцю відділу фінансового забезпечення для проведення нарахування.
7. Проведення заходів нарахування та відпрацювання роздавальних відомостей відповідальним виконавцем відділу фінансового забезпечення.
8. Відпрацювання банківських відомостей на підставі роздавальних відомостей відповідальним виконавцем відділу фінансового забезпечення.
9. Відпрацювання реєстру відомостей та проведення заходів оплати відповідальним виконавцем відділу фінансового забезпечення.
10. Відпрацювання меморіального ордеру та звітних документів відповідальним виконавцем відділу фінансового забезпечення.
Облік та відпрацювання документів в подальшому на протязі поточного року проводити за наступним порядком:
1. Засідання комісії та відпрацювання протоколу розгляду документів комісією щомісячно.
2. Відпрацювання акта, щодо нарахування грошової компенсації відповідальним виконавцем відділу фінансового забезпечення.
3. Надання акту щодо нарахування грошової компенсації до відділу персоналу щомісячно до 20 числа для відпрацювання проекту наказу «Про виплату грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом (найом) ними жилих приміщень».
4. Надання витягу з наказу по виплаті грошової компенсації відповідальному виконавцю відділу фінансового забезпечення для проведення нарахування.
5. Проведення заходів нарахування та відпрацювання роздавальних відомостей відповідальним виконавцем відділу фінансового забезпечення.
6. Відпрацювання банківських відомостей на підставі роздавальних відомостей відповідальним виконавцем відділу фінансового забезпечення.
7. Відпрацювання реєстру відомостей та проведення заходів оплати відповідальним виконавцем відділу фінансового забезпечення.
8. Відпрацювання меморіального ордеру та звітних документів відповідальним виконавцем відділу фінансового забезпечення.

Залишити відповідь