Сесія міськради: До громадського бюджету затверджено Положення (ДЕТАЛЬНО) 📷

Сьогодні, 19 квітня, під головування міського голови Юрія Коноваленка відбулась 60-та сесія Пологівської міської ради.

До порядку денного було включено 31 питання, які розглядались на постійних комісіях. Тож, шляхом пакетного голосування, рішення з усіх питань було прийнято депутатами.

Перше питання стосувалось Громадського бюджету у м. Пологи. Сьогодні затвердили його Положення.

Відтепер, під час формування бюджету міста Пологи будуть передбачатись кошти для реалізації громадських проектів.

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадський бюджет у місті Пологи Запорізької області

(далі – Положення)

 1. Визначення термінів

Положення «Про Громадський бюджет у місті Пологи Запорізької області» визначає основні вимоги та принципи до організації, проведення та реалізації Громадського бюджетування у місті Пологи Запорізької області.

Дане Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення.

 • Громадський бюджет у місті Пологи Запорізької області – форма прямого волевиявлення жителів міста, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів бюджету міста, яка спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.
 • Територіальна громада міста Пологи Запорізької області – це сукупність громадян України, котрі зареєстровані та проживають на території міста Пологи, мають колективні інтереси, визначений законом правовий статус та право на самоврядування.
 • Координаційна рада з питань Громадського бюджету (далі Координаційна рада) – постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування Громадського бюджетування у місті Пологи Запорізької області.
 • Проект – документ, що враховує план дій, комплекс робіт або послуг, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його реалізації зовнішнього вигляду міста Пологи Запорізької області, умов проживання у ньому та задоволення інших потреб територіальної громади міста, знаходиться в межах компетенції Пологівської міської ради та відповідає критерію загальної доступності всіх жителів.
 • Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить короткий опис проекту і затверджена даним Положенням (додаток 1).
 • Картка оцінки проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проектів, затверджений даним Положенням (додаток 2).
 • Автор – член територіальної громади віком з 16 років, який в порядку, визначеному цим Положенням, підготував та подав проект для реалізації за рахунок коштів Громадського бюджету.
 • Конкурс – це процес визначення найкращих проектів (пропозицій) згідно вимог цього Положення.
 • Проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість голосів відповідно до умов цього Положення. Проекти-переможці окремо визначаються серед проектів з обсягом коштів до 50 тис. грн (включно) (малі проекти) у межах 40 відсотків загальної суми, визначеної на наступний рік, серед проектів з обсягом коштів від 50 до 100 тис. грн (включно) (великі проекти) у межах 60 відсотків загальної суми, визначеної на наступний рік. У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового проекту за кількістю голосів в межах відповідної суми, переможцем визнається наступний проект відповідного обсягу за кількістю голосів, реалізація якого не призведе до перевищення суми визначеної для проектів з відповідним обсягом коштів. У випадку якщо проекти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається відповідно до пунктів (7.16.) та (7.17.) цього Положення.
 • Головні розпорядники коштів міського бюджету м. Пологи – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.
 • Відповідні виконавчі органи Пологівської міської ради – це структурні підрозділи виконавчого комітету Пологівської міської ради, що здійснюють експертизу поданих проектів.
 • Уповноважений робочий орган – структурний підрозділ Пологівської міської ради – відділ енергоменеджменту та енергоефективності Пологівської міської ради, що здійснює процес реалізації громадського бюджету в м. Пологи.
 • Експертиза проектів – це оцінка проекту на предмет його відповідності законодавству, реалістичності і достатності бюджету проекту для його практичної реалізації.
 • Голосування – процес визначення переможців серед поданих проектів мешканцями міста Пологи шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому вигляді (додаток 3), або за допомогою онлайн-сервісу.
 • Відповідальні особи у пунктах голосування – представники громадськості з числа членів Координаційної ради, посадові особи місцевого самоврядування та працівники бюджетних установ, у приміщенні яких відкриті пункти для голосування.
 • Критерій загальнодоступності до результатів реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету – вільний, безкоштовний доступ та вільне безкоштовне користування усіма бажаючими результатами реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету в м. Пологи Запорізької області.
 1. Загальні положення
 • Формування Громадського бюджету міста Пологи Запорізької області проводиться за рахунок загального фонду міського бюджету або вільного залишку бюджету міста Пологи.
 • Загальний обсяг Громадського бюджету міста Пологи складає 1 відсоток обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету (без міжбюджетних трансфертів), затвердженого рішенням міської ради про бюджет міста Пологи на поточний рік, з розподілом 40:60 між великими та малими проектами.
 • За рахунок коштів громадського бюджету у місті Пологи можуть бути профінансовані проекти, які підтримані шляхом голосування членами територіальної громади міста Пологи та внутрішньо переміщеними особами, які мають довідку, надану Управлінням соціального захисту населення, про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Проекти мають відповідати наступним вимогам:

– проект має підтримку: малий – не менше 10 осіб (крім автора проекту), великий – не менше 15 осіб (крім автора проекту);

– не суперечить діючому законодавству;

– знаходиться в межах компетенції Пологівської міської ради та її виконавчих органів;

– сприяє соціально-економічного, культурному і просторовому розвитку міста та не суперечить діючим програмам;

– передбачає плановий строк реалізації, що не перевищує 12 місяців;

– не обмежується підготовкою проектно-кошторисної документації;

– не носить фрагментарний характер, тобто проект має бути завершеним та його результат – придатним для використання (об’єкт – введеним в експлуатацію);

– не передбачає витрати на утримання та обслуговування, річний обсяг яких перевищує вартість реалізації проекту;

– місце реалізації проекту є місцем загального користування без обмеження вільного доступу членів територіальної громади.

 • У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади міста Пологи.
 • Орієнтовна вартість пропозиції, представленої в рамках малих проектів, яка реалізуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету у місті Пологи, після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 50 тис.грн. (включно) у межах 40 відсотків загальної суми, визначеної на наступний рік.
 • Орієнтовна вартість пропозиції, представленої в рамках великих проектів, яка реалізуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у місті Пологи, після детальної перевірки та оцінки має складати від 50 до 100 тис.грн. (включно) у межах 60 відсотків загальної суми, визначеної на наступний рік.
 • Проекти, що не відповідають вартісній межі, визначеної для малих та великих проектів мають бути відкориговані її автором та приведені у відповідність до суми коштів, визначеної за відповідним напрямком.
 • Зміни до проектів, відповідно пункту 2.7 цього Положення повинні бути внесені протягом 5 робочих днів від дати отримання відповідної інформації (електронною поштою чи телефоном) її автором. У іншому випадку пропозиція буде відхилена.
 • Будь-які втручання в проекти, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів цих проектів.
 1. Порядок формування та функції Координаційної ради
 • Координаційна рада – постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням міського голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію громадського бюджету в місті Пологи. До складу Координаційної ради входить не більше 15 осіб, що обираються з числа представників територіальної громади міста Пологи.
 • Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови на основі пропозицій від представників територіальної громади міста Пологи. До складу координаційної ради можуть входити представники структурних підрозділів виконавчого комітету Пологівської міської ради (у кількості 40% загального складу) та представники громадськості, депутатського корпусу, бізнес середовища, незалежні експерти (у кількості 60% загального складу).
 • Координаційна рада обирає зі свого складу голову та секретаря під час засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем одразу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Пологівської міської ради.
 • Функції Координаційної ради:

– приймати рішення про відповідність проектів вимогам цього Положення;

– проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

– подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету;

– приймати рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік для голосування;

– визначати абсолютний обсяг фінансування громадського бюджету на наступний рік у відповідності до пункту 2.2. даного Положення

– отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів Громадського бюджету;

– визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань Громадського бюджету на засіданнях виконавчого комітету Пологівської міської ради, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях Пологівської міської ради;

– контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок Громадського бюджету, у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій;

– проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт Пологівської міської ради про час та місце проведення засідання.

 • Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради має вирішальне значення.
 • Координаційна рада затверджується на час дії чинної каденції депутатів міської ради.
 • Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.
 • Координаційна рада діє на підставі Положення про Координаційну раду та Положення про Громадський бюджет.
 1. Інформаційна та промоційна кампанія
 • З метою інформування населення щодо можливості взіти участь у конкурсі проектів, які фінансуються за рахунок коштів Громадського бюджету в місті Пологи, щороку проводиться інформаційна та промоційна кампанія.
 • Інформаційна та промоційна кампанія включає:

– ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами Громадського бюджету, а також заохочування мешканців до подання проектів;

– інформування про хронологію з етапами і датами проведення;

– представлення отриманих проектів та заохочення до участі у голосуванні;

– розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження Громадського бюджету.

 • Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо – та відеоматеріалів, а також через інші заходи та канали повідомлення залежно від різних груп населення.
 • Автори проектів самостійно, за власний рахунок, організовують інформаційні заходи серед мешканців громади з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців міста.
 1. Порядок подання проектів
 • Проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, може подати будь-який член територіальної громади міста віком з 16 років, який зареєстрований та проживає на території міста Пологи та внутрішньо переміщеними особами, які мають довідку, надану Управлінням соціального захисту населення, про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Подаючи проект на реалізацію у рамках Громадського бюджету м. Пологи, його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання ідеї та складових проекту, а також своїх персональних даних Пологівською міською радою та її виконавчими органами, у тому числі поза межами реалізації Громадського бюджету міста Пологи.
 • Для подання проектів необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з мінімальною кількістю підписів членів територіальної громади міста віком з 16 років, які зареєстровані та проживають на території міста (згідно п. 2.3. Положення).

Проект обов’язково має містити обґрунтування, розрахунки, креслення або фото, що розкривають сутність замислу, вказують на конкретне місце розташування та можливість його практичної реалізації.

Також, при визначенні вартості проекту автор має врахувати резерв коштів в сумі, що становить 10% від вартості проекту, для покриття ризиків, пов’язаних зі зростанням цін, тощо, та кошти на виготовлення проектно- кошторисної документації (в разі, якщо проект передбачає проведення будівельних робіт) щонайменш у розмірі 10% від вартості будівельних робіт.

 • Проекти подаються:

– електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів на електронну адресу: mail@mradapology.gov.ua з поміткою «Громадський бюджет у місті Пологи» з обов’язковим наданням оригіналів у паперовому вигляді;

– у паперовому вигляді за адресою: вул. Єдності, 24, м. Пологи, 70600, з поміткою на конверті «Громадський бюджет у місті Пологи», поштою або особисто до відділу енергоменеджменту та енергоефективності Пологівської міської ради.

Автор проекту може долучити до пакету документів презентацію зі стислою суттю проекту та візуалізацією.

У разі використання Пологівською міською радою електронного сервісу, що здійснює автоматизацію процесу на усіх етапах реалізації Громадського бюджету, автори проектів самостійно здійснюють реєстрацію та авторизацію на електронному сервісі, у будь-який зручний спосіб, що підтримується системою та заповнюють поля електронної заявки.

Після успішної реєстрації та внесення необхідної інформації про проект, його друкований варіант, згідно з додатком 1 до цього Положення, обов’язково подається до уповноваженого робочого органу.

 • Проекти приймаються у робочий час з 1 по 31 травня року, що передує року реалізації проектів за умови його розміщення на офіційному сайті Пологівської міської ради в розділі «Громадський бюджет».
 • Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування. Про те, що проект знятий з розгляду робиться відповідна відмітка на офіційному сайті Пологівської міської ради в розділі «Громадський бюджет».
 • У разі потреби автор проекту, або уповноважена ним особа має представити проект в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проектів. Внесення можливих поправок до проектів можливо протягом здійснення аналізу проектів відповідними виконавчими органами Пологівської міської ради, але не пізніше ніж надання експертного висновку.
 • Автор проекту може подати не більше ніж один проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету в місті Пологи.
 • Проекти повинні відповідати наступним вимогам, а також вимогам визначеним у п. 2.3. Положення:

– назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення;

– проект подається особисто автором проекту за встановленою цим Положенням формою проекту (додаток 1);

– в разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану населеного пункту;

– орієнтовний бюджет проекту, розрахований автором, включає всі витрати (розробка проектної документації; закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих, вартість будівельних та ремонтних робіт та інших витрат, необхідних для реалізації проекту, мінімально необхідний резерв);

– при формуванні проектів, які включають роботи з будівництва (крім нового будівництва), реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua (підрозділ “Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).

 – при формуванні проектів, які включають роботи з поточного ремонту об’єктів, авторам необхідно додавати до проекту орієнтовний кошторис вартості робіт.

 • В рамках Громадського бюджету в місті Пологи не фінансуються проекти, які:

– суперечать чинному законодавству України, напрямкам діяльності, визначеними Планом соціально-економічного та культурного розвитку або місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами;

– конкретно визначені чи зазначені в програмах, що затверджені Пологівською міською радою та будуть реалізовані протягом 3 років (поточного та наступних);

– передбачають виключно розробку проектної документації;

– при реалізації передбачають залучення додаткової чисельності працівників до штату бюджетної установи та її утримання за рахунок коштів бюджету;

– передбачають нове будівництво;

– передбачають створення окремих комунальних підприємств, закладів, установ, організацій;

– передбачають виконання робіт на територіях, будівлях та спорудах, які не належать до комунальної власності Пологівської міської ради та на земельних ділянках, які перебувають в оренді;

– не є загальнодоступними для мешканців громади.

 • Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливі лише за згоди авторів відповідних проектів, не пізніше ніж за 5 календарних днів до кінцевого терміну здійснення попередньої оцінки та аналізу проектів.
 • Зразок форми проекту розміщується на офіційному сайті Пологівської міської ради у розділі «Громадський бюджет».
 • Проекти, які були допущені до голосування в попередньому етапі реалізації Громадського бюджету в місті Пологи та які не стали переможцями у голосуванні, можуть подаватись повторно у порядку, встановленому цим Положенням.
 • Після закінчення терміну прийняття проектів створюється реєстр отриманих проектів. На поштову або електронну адресу автора проекту надсилається повідомлення (лист) із зазначенням реєстраційних реквізитів проекту.
 1. Аналіз проектів
 • Уповноважений робочий орган веде реєстр отриманих проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок Громадського бюджету у місті Пологи, проводить попередню перевірку повноти і правильності заповнення форми проекту та протягом 15 робочих днів після завершення терміну подачі проектів передає їх Координаційній раді.
 • У разі, якщо бланк проекту є неповним або заповненим з помилками, уповноважений робочий орган по телефону та/або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена.
 • У разі, якщо проект не відповідає вимогам п.п 2.3. та 5.8. Положення, такий проект відхиляється з обґрунтуванням причини відхилення.
 • Не пізніше ніж 20 червня, уповноважений робочий орган передає копію заповнених бланків проектів до відповідних виконавчих органів Пологівської міської ради з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного з них (з використанням бланку аналізу проектів згідно з додатком 2 до цього Положення).
 • Відповідні виконавчі органи Пологівської міської ради:
  • у разі, якщо проект не міститиме важливої інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону та/або електронною поштою звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну додаткову уточнюючу інформацію протягом 5 робочих днів;
  • розробляють детальні розрахунки вартості проекту і підтверджують його реалізацію в межах суми, яка пропонується автором з урахуванням вимог пункту 5.2 цього Положення;
  • протягом 50-ти календарних днів з дня отримання проектів, здійснюють їх аналіз;
  • в разі необхідності розгляду проекту іншим виконавчим органом міської ради не пізніше 3 робочих днів з моменту його отримання від уповноваженого робочого органу має направити проект з додатками до нього відповідному виконавчому органу для розгляду та подання висновку Координаційній раді;
  • заповнені бланки оцінки проекту з висновками щодо проектів одразу передають до Координаційної ради, але не пізніше 10 серпня.
 • Координаційна рада розглядає бланки оцінки проекту з метою відбору проектів, які будуть чи не будуть (з поданням причини відмови за критеріями, визначеними в п.п. 2.3 та 5.8. Положення та з урахуванням висновків відповідних виконавчих органів міської ради) виставлені на голосування.
 • За результатами проведеного засідання Координаційна рада формує переліки позитивно і негативно оцінених проектів. Переліки оцінених проектів, бланки аналізу з висновками розміщуються відділом енергоменеджменту та енергоефективності Пологівської міської ради у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті Пологівської міської ради не пізніше як за 5 календарних днів до дня початку голосування.
 1. Порядок голосування та підрахунок його результатів
 • Право голосу мають громадяни, які зареєстровані на території міста Пологи, яким на день голосування виповнилося 16 років за умови наявності паспорту громадянина України (ID – картки), а також особи, які мають довідку, надану Управлінням соціального захисту населення, про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
 • Голосування проводиться:

– на офіційному сайті Пологівської міської влади в розділі «Громадський бюджет» шляхом заповнення електронної версії бланку для голосування;

– на офіційному сайті Пологівської міської влади в розділі «Громадський бюджет» через спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних послуг через інтернет ВапкГО;

– на офіційному сайті Пологівської міської влади в розділі «Громадський бюджет» із застосуванням сертифікатів ключів електронного цифрового підпису;

– у спеціально визначених пунктах голосування, шляхом заповнення друкованого бланку для голосування. Бланк для голосування буде вважатися не дійсним, якщо не будуть заповнені будь-які графи або колонки цього бланку.

 • Перелік пунктів для голосування оприлюднюється на офіційному сайті Пологівської міської ради не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
 • Голосування починається 1 вересня та триває протягом 30 календарних днів. Проголосувати в паперовому вигляді можливо протягом визначеного строку в робочий час в пунктах для голосування.
 • Особа, яка вирішила проголосувати за один з поданих проектів, має право зробити це лише 1-м з 2-х способів:

шляхом заповнення електронної версії бланку для голосування на офіційному сайті Пологівської міської ради у розділі «Громадський бюджет»;

шляхом заповнення друкованої форми бланку для голосування, отримавши її у спеціально визначених пунктах голосування.

 • Громадяни України, визначені пунктом 7.1 цього Положення можуть вибрати з-поміж допущених до голосування пропозицій (проектів): одну пропозицію (проект) серед малих проектів та одну пропозицію (проект) серед великих проектів, які попередньо отримали позитивну оцінку в своїй категорії пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок кошів з громадського бюджету у місті Пологи.
 • Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються.
 • Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів, з урахуванням положень пунктів 7.9, 7.10, до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету в місті Пологи, виділених на реалізацію пропозицій (проектів) окремо серед великих та малих проектів.
 • У разі нестачі коштів на реалізацію чергової пропозиції (проекту) з переліку, складеного відповідно до норм пункту 7.8, до уваги береться перша з пропозицій у переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проектів окремо за кожним типом проектів з урахуванням положень пункту 7.10.
 • Кошти, які було передбачено в громадському бюджеті в місті Пологи на реалізацію пропозицій (проектів) за кожним типом пропозицій (проектів) і які не було використано з дотриманням правил, визначених в пунктах 7.8, 7.9, за рішенням Координаційної ради можуть бути додані до суми коштів, будь-якого типу проектів
 • Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної ради, засвідчуються підписами усіх членів Координаційної ради.
 • Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної ради є вирішальним.
 • Інформація про проекти-переможці публікується на офіційному сайті Пологівської міської ради в розділі «Громадський бюджет» в 15-ти денний термін після закінчення голосування.
 • Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування Координаційною радою.
 • Перелік проектів-переможців виноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради для затвердження.
 • У разі, набрання декількома проектами однакової кількості голосів у межах одного типу проектів, місце проекту у списку результатів голосування вирішується шляхом відкритого жеребкування, що проводиться Координаційною радою з урахуванням положень пункту 7.17.
 • У разі, якщо пропозиції (проекти), про які йдеться в пункті 7.16 цього Положення завершують список пропозицій (проектів), які можуть бути рекомендованими до реалізації за рахунок коштів громадського бюджету у м. Пологи в межах суми коштів передбачених на реалізацію такого типу пропозицій (проектів), до списку включається та пропозиція (проект), орієнтовна кошторисна вартість реалізації якого не призведе до перевищення зазначеної вище граничної суми коштів в межах одного типу пропозицій (проектів), у такому випадку жеребкування не проводиться.
 1. Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження Громадського бюджету

Відповідні виконавчі органи Пологівської міської ради – головні розпорядники бюджетних коштів відповідно до діючого бюджетного законодавства при підготовці бюджетних запитів на відповідний бюджетний період обов’язково включають до них видатки на реалізацію проектів – переможців та враховують їх у міських цільових програмах за окремим завданням.

 • Відділ фінансово-господарського забезпечення Пологівської міської ради на підставі розгляду поданих бюджетних запитів готує пропозиції проекту бюджету міста на наступний рік та подає на розгляд виконавчому комітету Пологівської міської ради.
 • Після прийняття відповідного рішення Пологівською міською радою головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують реалізацію проектів – переможців.
 • Контроль за виконанням реалізації проектів – переможців здійснюють Пологівська міська рада, виконавчий комітет Пологівської міської ради відповідно до повноважень, Координаційна рада.
 • Автор проекту долучається та контролює виконання свого проекту на будь-якому етапі.
 • Відповідальні виконавці у процесі реалізації проектів – переможців забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців Громадського бюджету у межах визначених бюджетних призначень. Головні розпорядники бюджетних коштів щомісячно до 5 числа надають до Координаційної ради з питань Громадського бюджету інформацію про стан реалізації проектів-переможців.
 • Протягом місяця після завершення реалізації проекту, але не пізніше 1 лютого року, наступного за роком його реалізації, відповідні головні розпорядники бюджетних коштів подають звіт про витрачання коштів Громадського бюджету на розгляд міської ради. Звіти оприлюднюються відділом фінансово-господарського забезпечення Пологівської міської ради на офіційному сайті Пологівської міської влади в розділі «Громадський бюджет».
 1. Прикінцеві положення
 • Проект «Громадський бюджет у місті Пологи Запорізької області» може мати свій логотип та інформаційні таблички в місцях реалізації проектів.
 • Консультації стосовно Громадського бюджету в місті Пологи мають циклічний характер, тобто, повторюються кожний рік.
 • Процес реалізації Громадського бюджету підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації Громадського бюджету.
 • Рекомендації стосовно змін в процедурі Громадського бюджету на кожний наступний рік розробляє Координаційна рада. Персональний та кількісний склад Координаційної ради може бути змінений розпорядженням міського голови.
 • Зміни до цього Положення подаються за пропозицією Координаційної ради з питань Громадського бюджету на розгляд Пологівської міської ради.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Схожі публікації
09.12.2022

Жительку Пологівського району підозрюють у колабораційний діяльності. Олена Баранник проголосила себе головою цивільної адміністрації на окупованій території. 8 грудня у суді міста Запоріжжя відбулось підготовче засідання у цій справі. Про […]

28.11.2022

Запорізький напрямок і тимчасово окупована частина Пологівського району зустрічає ЗСУ. Йдучи зранку містом, я нарахувала 86 трупів окупантів по обидві боки дороги – розповідає пологівчанка. За інформацією Генштабу сьогодні зранку, […]

24.11.2022

Вчора, 23 листопада, близько 18:00 у автомобілі зрадника здетонував вибуховий пристрій. «Люблю дивитись як воно горить, як вони бігають, суїтяться» За попередніми даними, колаборантом виявився колишній голова Пологівської районної ради […]

18.11.2022

Раніше судимий мешканець Кам’янка-Дніпровського району, дізнавшись від жінки, що скоро стане батьком її дитини, наважився на страшний злочин. Він задушив свою жертву клейовою стрічкою та сховав тіло у вигрібній ямі. […]

18.11.2022

В рамках реалізації загальнодержавної програми підтримки населення, яке потерпає від збройної агресії окупанта, перші громади Запорізької області уже розпочали доставляти домогосподарствам дрова для опалення в зимовий період. Так, 37 домогосподарств […]

17.11.2022

Учора окупанти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в обласному центрі. Під ворожим вогнем опинилися й жителі Пологівського та Василівського районів. Інформації про потерпілих не надходило. 16 листопада армія рашистів […]

17.11.2022

Евакуацію дітей-сиріт, дитячих будинків сімейного типу та інтернатних закладів, а також допомогу міжнародних організацій у цьому процесі обговорили на нараді очільника ЗОВА Олександра Старуха з керівниками структурних підрозділів. Заступниця начальника […]

17.11.2022

Ділок закуповував алкогольну і тютюнову продукцію без відповідних документів та акцизного маркування для подальшого перепродажу третім особам. Правоохоронці вилучили товар сумнівного походження, який прямував на прифронтову територію. 14 листопада спецпризначенці […]

16.11.2022

До нашої редакції потрапив документ, в якому зазначались відповідальні та організатори свята ворожої ганчірки у Пологах. Цією інформацією з журналістами “ПІК” поділилась небайдужа людина. Так, з документу видно організаторів та […]

16.11.2022

До органів поліції надійшло 15 повідомлень про зруйновану житлову та цивільну інфраструктуру в обласному центрі та у Пологівському районі. Є інформація про поранену цивільну людину. Минулої доби російські загарбники обстріляли […]

16.11.2022

Вночі, 16 листопада, у Пологівському районі стало на 1 ворожий склад менше. Так, у населеному пункті Токмак було знищено великий склад з бк різного калібру. Нагадаємо, також бійці Запорізької тероборони […]

16.11.2022

Рано-вранці (близько п’ятої) 16 листопада, рашисти поцілили у придорожній ресторан в селі Запорізької області. Вони завдали удару трьома ракетами. Про це повідомив голова ЗОВА Олександр Старух. “Голодна сволота. Самі не […]